Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

on .

На 19 април 2018 г., четвъртък, от 10:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

  1. Избор на представител на ИЯИЯЕ-БАН в Общото събрание на БАН.
  2. Избор на членове на Научния съвет на ИЯИЯЕ-БАН.

 

Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените е наложително.