Меморандум за разбирателство между ИЯИЯЕ-БАН и Истанбулския университет

on .

На 20 март 2018 г. в Истанбул се състоя работна среща между научния секретар на БАН проф. дфн Севдалина Димитрова, директора на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките доц. д-р Димитър Тонев и Ректора на Истанбулския университет проф. д-р Махмут Ак, декана на Факултета по природни науки проф. д-р Йешим Йоктем, ръководителя на Департамента по физика проф. д-р Баки Аккуш и техния екип.

На срещата директорът на доц. д-р Димитър Тонев подписа протокол за сътрудничество с Ректора на Истанбулския университет проф. д-р Махмут Ак. Подписването на протокола е следващата стъпка към развитие на партньорството между учените от ИЯИЯЕ – БАН и учените от Департамента по физика, ръководен от проф. д-р Баки Аккуш, които развиват активна научна дейност във Факултета по природни науки на Истанбулския университет. Протоколът предвижда сътрудничество в образователната и научноизследователската дейност, което е от взаимен интерес за Истанбулския университет и ИЯИЯЕ – БАН, като обмен на студенти, мобилност на преподаватели, съвместни проекти, съвместни курсове за сертифициране, конференции и симпозиуми между двете страни.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4