Среща на участниците по проект "Числена оптимизация на екраниращата защита на мишени за производство на изотопи за нуклеарната медицина"

on .

На 2 март се проведе среща на участниците по проект "Числена оптимизация на екраниращата защита на мишени за производство на изотопи за нуклеарната медицина" (договор No. ДМ 18/2).

Бяха обсъдени:
- сферична геометрия на бункер;
- местоположение на мишена вътре в бункера;
- подготвяне на допълнителен компютър за флука (библиотеки, инсталация, трансфер на файлове).