Директорът на програма EUROfusion Проф. Тони Доне бе на работно посещение в института за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН

on .

Професор Тони Доне, който е начело на европейската програма EUROfusion насочена към развитие на изследванията по термоядрения синтез в Европа, бе на тридневно посещение (14-16.02.2018 г.) в България. Визитата бе по покана на Асоциация Еврофюжън-ИЯИЯЕ с ръководител проф. дфн Трою Троев.

В рамките на посещението си Проф. Доне изнесе лекция в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на тема: „Изследвания по управляем термоядрен синтез в Европа и информация за строящия се в Кадараш, Франция, термоядрен реактор ИТЕР“. На събитието присъстваха учени от различни институти на БАН, от Софийския университет „Св, Климент Охридски“ и Техническия университет.

На 14.02 проф. Доне се срещна с ръководството на ИЯИЯЕ-БАН. На срещата гостът бе запознат с участието на българските специалисти в програмата EUROfusion. Директорът на Института доц. д-р Димитър Тонев представи информация за актуалното състояние на бъдещия циклотронен ускорител в ИЯИЯЕ.

Програмата EUROfusion извършва научни изследвания към проекта за управляем термоядрен синтез и е пряко свързана с работата по проучванията за реактора ИТЕР. Друг основен акцент, на който Проф. Доне наблегна е работата по най-големия в света токамак JET в Калъм до Оксфорд, Великобритания.

Директорът на EUROfusion сподели, че e присъствал на последната регулярна среща за напредъка по проекта ИТЕР във Франция. Личните му наблюдения са, че сградите на територията в Кадараш, където тече строежът на съоръжението, изникват буквално като гъби. Учените, които участват в създаването на термоядрения реактор ITER са засилили темповете на работа, за да бъдат спазени крайните срокове на дългосрочния проект. Пътната карта предвижда получаването на първата плазма от ITER през 2025 г.

Един от основните приоритети на програмата EUROfusion е подпомагане и подкрепа на млади учени.

Професор Доне сподели, че всяка година бюджетът на програмата EUROfusion за финансиране на млади учени, включително в България, възлиза на над 8 милиона евро. В момента текат преговори и с фондация “Мария Кюри“. Най-вероятно през следващия период на програмата ще има възможност за кандидатстване по свързани проекти на EUROfusion и фондация Мария Кюри по плазмена физика и други направления, свързани с работата по термоядрен синтез.

„Това дава възможност да се обучават млади учени в област, която е много тясно свързана с това, което ние правим и още след приключването на обучението те могат да се насочат към синтеза. Лично се убеждавам, че това е много ползотворно“, коментира в интервю Проф. Доне

На 11 и 12 април 2018 г. в София ще се проведе общото събрание на представителите на страните-членки на ЕС + Швейцария, които имат участие в проекта ИТЕР.

  • visit_Donne

Среща на ръководството на ИЯИЯЕ-БАН с проф. Тони Доне

  • seminar_1
  • seminar_new

Семинар на проф. Тони Доне в ИЯИЯЕ-БАН