10 юбилейна конференция на Балканския физически съюз (BPU10)

on .

Съюзът на физиците в България организира провеждането на 10-та юбилейна конференция на Балканския физически съюз - BPU-10.

Тя ще се проведе от 26 до 30 август 2018 г. в София и е под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев.
Домакин на конференцията е Интер Експо Център, булевард Цариградско шосе 147.

Координатор за България:
проф. Теменужка Йовчева
Националният организационен комитет е в състав:
Председател: Екатерина Бъчварова
Зам.-председатели: Т. Мишонов, П. Витанов
Членове: А. Георгиева, Т. Йовчева, Л. Аврамов, В. Пенчева, В. Кирилова, Н. Тончев, М. Гайдаров, П. Лазарова, М. Джиджова, Н. Димитрова, Е. Халова, Л. Атанасова, Е. Вълчева, М. Гайдарова, В. Иванов, В. Хаджимитова, М. Коларова

По време на конференцията ще бъдат изнесени поканени пленарни доклади и доклади в следните научни секции:

 • 01 - Nuclear Physics and Nuclear Energy. ELI-NP
 • 02 - Astronomy and Astrophysics
 • 03 - Gravitation and Cosmology
 • 04 - Atomic and Molecular Physics
 • 05 - High Energy Physics
 • 06 - Condensed Matter Physics & Statistical Physics
 • 07 - Optics and Lasers
 • 08 - Plasma and Gas-Discharge Physics
 • 09 - Theoretical and Mathematical Physics
 • 10 - Computational Physics
 • 11 - Meteorology and Geophysics
 • 12 - Environmental Physics
 • 13 - Alternative Sources of Energy
 • 14 - Econophysics
 • 15 - Applied Physics
 • 16 - Biophysics and Medical Physics
 • 17 - Physics Education
 • 18 - History and Philosophy of Physics
 • 19 - Metrology and Instrumentation.

Повече информация за 10-та юбилейна конференция на Балканския физически съюз-BPU-10 може да се получи на официалната страница на конференцията:

https://bpu10.balkanphysicalunion.com/