Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

on .

На 25 януари 2018 г., четвъртък, от 11:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

  1. Изслушване на годишния отчетен доклад.
  2. Обсъждане и приемане на научния и финансовия отчет на ИЯИЯЕ.
  3. Избор на представител в Общото събрание на БАН.

 

Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените е наложително.

 

pdf_icon Списък на служителите, имащи право да бъдат избрани в ОС на БАН.