Протест на БАН

on .

 

От 1 януари БАН ще предприеме стачни действия в знак на протест срещу държавния бюджет за наука, гласуван от парламента в края на месец ноември.

Протестът на българските учени се изразява и със спуснати траурни черни знамена от сградите на БАН. Планирано е и спиране на безвъзмездното предоставяне на становища, експертизи, мнения и други подобни, „без за това да е сключен договор при ставка от 900 лв. на експерт на ден“.

Размерът на дневната ставка бе предложен през 2017 г. от Министерство на образованието и науката за експерти-оценители на проектни предложения, кандидатстващи за финансиране по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж".

Българската Академия на науките настоява за:

  • - увеличение на месечната стипендия на докторантите до размер на една и половина минимални работни заплати;
  • - получаване на целево финансиране на Българската Академия на науките за привеждане на основните заплати на учените, специалистите и научно-помощния персонал към равнищата, приети в други направления в системата на Министерство на образованието и науката.

Ще бъде изпратено отворено писмо до европейските институции с информация за "унизителното отношение от страна на Министерския съвет и Народното събрание на Република България към научната общност в страната". Паралелно с това Академията ще информира за действията си чрез сайтовете си.

БАН протестира!

Държавният бюджет за 2018 г. убива науката!

Средна заплата в България, 2017 г. - 1080 лв.
Средна заплата в София, 2017 г. - 1420 лв.
Средна заплата в БАН, 2017 г. - 755 лв.
Стипендия на докторант, 2017 г. - 450 лв.

Учените от БАН ще организират и международна електронна петиция с текста на целите на протеста.

Към всяка своя разработка учените ще пишат следното:

“Тази разработка е извършена въпреки отрицателното отношение към научните изследвания в България и свързаното с него недостатъчното финансиране на институцията, в която работят авторите. Авторите биха искали да отбележат приноса на българското правителство за унищожаването както на перспективата пред науката в България, така и бъдещето на цяло поколение български изследователи.”

"В случай на недостатъчни резултати от планираните протестни действия до 31 декември 2017 г., ОС да проведе извънредно заседание на 8 януари 2018 г. и ще планира мирен протестен марш в централните части на София в седмицата 15-19 януари 2018 г., както и други протестни действия".

 

BAN-protest