ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ЦИКЛОТРОННА ФИЗИКА

on .

 

rosatomspacelogo2

В периода 22 - 24 ноември 2017 г., в Рибарица ще се проведе Вторият работен семинар по циклотронна физика в България.

Основни теми на семинара са:
- Бъдещите стъпки, за да има работещ циклотрон в ИЯИЯЕ- БАН;
- Изследване на ядрената структура с помощта на циклотрон TR24;
- Аспекти на радиационната защита при проектирането, изграждането и експлоатацията на циклотронен комплекс;
- Изотопи, използвани за нуждите на медицината;
- Приложни изследвания с циклотрон TR24;
- Радиохимични процеси, използвани за създаване на радиофармацевтици;
- Административни дейности необходими за изграждане на циклотронната лаборатория.

Осъществянето на семинара e възможно благодарение на спомоществуванията на Държавната корпорация за атомна енергия "РОСАТОМ".

 

 

Second International Workshop on Cyclotron Physics

 

In the period 22 - 24 November 2017, the Second workshop on Cyclotron physics in Bulgaria will be held in Ribaritsa.

The main topics of the workshop are:
- Future steps to have a working cyclotron at INRNE-BAS;
- Exploration of the nuclear structure using cyclotron TR24;
- Aspects of radiation protection in the design, construction and operation of cyclotron complex;
- Isotopes used for medical purposes;
- Applied studies with cyclotron TR24;
- Radiochemical processes used to create radiopharmaceuticals;
- Administrative activities needed to build the cyclotron laboratory.

The workshop is made possible thanks to the contributions of the State Atomic Energy Corporation "ROSATOM".