Конкурс по случай 24 Май за най-добра работа в ИЯИЯЕ през 2016 г.

on .

 

На свое заседание на 27 април 2017 г. Научият съвет гласува единодушно да се обяви конкурс по случай 24 Май за най-добра работа в ИЯИЯЕ през 2016 г. в следните научни области:

  • - Фундаментални изследвания в областта на ядрената физика
  • - Научно-приложни изследвания в областта на ядрената физика
  • - Ядрена енергетика

 

В конкурса ще бъдат определени също:

  • - Най-добра работа на млад учен
  • - Специална награда

 

Крайният срок за подаване на предложения (стая 211, при госпожа Румяна Станчовска) е 8 май!