Координационно съвещание по съвременни аспекти на ядрената структура и реакции се провежда в Арбанаси

on .

logo1spacelogo2

 

От 25 до 28 април 2017 г. в Парк Хотел Севастократор в Арбанаси ще се проведе Координационно съвещание по съвременни аспекти на ядрената структура и реакции при различни енергии, организирано от Лаборатория „Теория на атомното ядро” на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН.

Съвещанието е част от научната програма на договор ДФНИ-Т02/19, който Лабораторията изпълнява с Фонд „Научни изследвания”, с чиято подкрепа то ще се проведе.

Съвещанието цели координация на учени с взаимно допълващи се тематики на изследвания, продължаване на съществуващи и създаване на нови сътрудничества в областта на ядрената структура и ядрените реакции. В съвещанието ще участват с доклади както работният колектив на договор ДФНИ-Т02/19 от България, така и известни учени в областта на ядрената физика и астрофизика от Испания, Италия, Франция и Гърция.

Основните проблеми, които ще се обсъждат по време на съвещанието, обхващат структура на екзотични ядра и реакции с тяхно участие, механизми на ядрени реакции, ефекти на нуклонни корелации в ядрата, теория на енергетичния функционал на плътността, свойства на основното състояние и нисколежащи възбуждания на атомни ядра, разсейване на електрони и неутрино от ядрени системи, свойства на ядрената материя и техният ефект върху крайни ядра, форм фактори на нуклоните, неутронни звезди и уравнение на състоянието.

Повече информация за Координационното съвещание може да се намери на: http://ntl.inrne.bas.bg/events/coordination_meeting/2017/

afish