Обединеният институт за ядрени изследвания чества годишнина от научно откритие в областта на физиката на високите енергии

on .

 

На 21 март 2017г. в Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна, Русия се проведе тържествено честване по повод годишнината на голямото откритие: "Моделът на промяна в радиуса на силното взаимодействие на протоните с висока енергия“.

В същността на откритието са група български учени, в това число от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН, заедно с колеги от ОИЯИ - Дубна. Доклад по темата представи ръководителят на групата направила откритието проф. В. А. Никитин, които е награден с орден Кирил и Методий.

Участници от ИЯИЯЕ-БАН в експериментите довели до откритието са проф. П. Марков, проф. В. Заячки, Хр. Чернев и И. Гешков. Те са признати за откриватели от Държавният комитет на СССР по изобретенията и откритията (1982г.) и от Института за изобретения и рационализации в България (1988г.).

В тържествата участваха много руски и български учени, внучката на един от откривателите проф. Заячки, Пламена Заячка прочете поздравителен адрес. Специални гости бяха директорът на ИЯИЯЕ-БАН доц. Димитър Тонев и чл.-кор. Чавдар Стоянов, член на научния съвет на ОИЯИ.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4