Честване на годишнината от научно откритие в областта на физиката на високите енергии - "Моделът на промяна в радиуса на силното взаимодействие на протоните с висока енергия "

on .

 

На 21 март 2017 г. в гр. Дубна, Русия ще се проведе тържествено честване по повод годишнината на голямото откритие: "Моделът на промяна в радиуса на силното взаимодействие на протоните с висока енергия“.

В същността на откритието са група български учени, в това число от ИЯИЯЕ, заедно с колеги от ОИЯИ-Дубна. Те правят експерименти по разсейване на протони, деутрони и хелиеви ядра при много малки ъгли. Експериментите са правени на най-мощните ускорители в СССР и САЩ. Получени са голямо количество експериментални данни за диференциалните сечения на p-p, p-d и n-p взаимодействията в широк енергитически интервал 1-300 GeV при малки предадени импулси.

Откритието е регистрирано в СССР с Диплома №244 (1982г.). В България е регистрирано с Диплома № 7 (1988г.).

Участници от ИЯИЯЕ в експериментите довели до откритието са П. Марков, проф. Заячки, Хр. Чернев и И. Гешков. Те са признати за откриватели от Държавният комитет на СССР по изобретенията и откритията (1982г.) и от Института за изобретения и рационализации в България (1988г.).

Чл.-кор. П. Марков е получил Димитровска награда за наука през 1984 година.