Представяне на резултатите на проекта от Седма Рамкова Програма на Европейския Съюз - BlackSeaHazNet (2011-2014 гг.)

on .

 

На 10 Март 2017 г. от 11:00 ч. в Големия салон на БАН на ул. "15 ноември" №1 ще бъдат представени резултатите на проекта от Седма Рамкова Програма на Европейския Съюз - BlackSeaHazNet (2011-2014 гг.). Комплексно изучаване на възможностите за предсказване на земетресения и корелации между сеизмичността и климатичните изменения ще бъдат представени от координатора на проекта, Страшимир Мавродиев.

Главното научно постижение на проекта е статистически доказаната възможност за прогнозиране на седмична регионална сеизмична активност на базата на геомагнитен мониторинг.

За изучаване на възможността за предсказване на земетресения е предложен комплексен геофизичен мониторинг, включващ геоелектромагнитното поле, разпределение на температурата на земната кора, ниво на водата в сондажи, състояние на йоносферата, слънчево и галактично лъчение, биологични предвестници в рамките на система за усвояване, архивиране, визуализация и анализ на данните с помощта на обратната нелинейна задача.

Заключителният параграф на оценката, дадена от Европейската Комисия на проекта гласи: “Моделите предложени в BlackSeaHazNet може би държат ключа към постигане на крайната цел на сеизмолозите и спасяване на хиляди животи в бъдеще”.

Лектор:
Страшимир Щ. Мавродиев, Координатор на проекта, асоцииран член на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН.

CORDIS - BlackSeaHazNet Result In Brief.