Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН

on .

 

На 14 март 2017 г. /вторник/ от 10:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН с дневен ред:

 1. Избор на представители на ИЯИЯЕ в Общото събрание на БАН.
На условията, постановени в Устава на БАН, отговарят следните сътрудници на ИЯИЯЕ:
 1. Божидар Захариев Илиев - Доцент
 2. Бойко Василев Иванов - Професор
 3. Боян Донков Обрешков - Доцент
 4. Валентина Борисова Петкова - Професор /член-кореспондент/
 5. Валентина Минкова Семкова - Доцент
 6. Владимир Ангелов Ангелов - Доцент
 7. Димитър Николов Кадрев - Доцент
 8. Димитър Петков Търпанов - Доцент
 9. Елена Александрова Стефанова - Доцент
 10. Емил Рафаелов Нисимов - Професор /член-кореспондент/
 11. Лилия Кирилова Ангелова - Доцент
 12. Мариян Станиславов Станишков - Доцент
 13. Мартин Василев Иванов - Доцент
 14. Митко Константинов Гайдаров - Доцент
 15. Михаил Ангелов Михайлов - Доцент
 16. Михаил Николов Стоилов - Доцент
 17. Недялка Илиева Стоилова - Доцент
 18. Николай Минков Петров - Доцент
 19. Николай Митов Николов - Доцент
 20. Павлин Петков Грудев - Доцент
 21. Пламен Любенов Божилов - Доцент
 22. Пламен Стоянов Яйджиев - Доцент
 23. Тодор Владиленов Попов - Доцент
 24. Христо Въчков Ангелов - Доцент
 25. Цвета Тихомирова Апостолова - Доцент
 26. Цветана Петрова Нонова - Доцент

 

Присъствието на всечки членове на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН е наложително.

/ Димитър Бакалов, Председател на ОСУ в ИЯИЯЕ-БАН /