Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН

on .

 

На 26 януари 2017 г. /четвъртък/ от 11:00 часа в зала 300 ще се проведе годишно отчетно заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН с дневен ред:

  1. Изслушване, обсъждане и гласуване на отчетния доклад на Директора на ИЯИЯЕ-БАН.

 

Присъствието на членовете на Общото събрание е наложително.