Покана за избор на асоциирани партньори

on .

 

Институтът за системно инженерство и роботика към БАН в партньорство с Институт по металознание, съоръжения и технологии-БАН, Институт за космически изследвания и технологии-БАН, Национален военен университет “Васил Левски” (В. Търново), Технически университет (Габрово), Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” (Варна), Сдружение “Съвременни летателни технологии” (София) и Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (София), обявява покана за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ", Компонент 2 „Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Официалните документи, касаещи процедурата могат да бъдат намерени на този адрес.

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.

Настоящата покана съдържа следните документи:
  1. Указания за участие в процедура за избор на асоциирани партньори ( Указания за участие ).
  2. Заявление за участие в процедура за избор на асоциирани партньори ( Образец 1 ).
  3. Декларация относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор ( Приложение IIа );
  4. Декларация относно съвместно осъществяваните дейности с асоциирани партньори ( Приложение IIIа ).
Предложението за участие трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде разгледано и оценено. Да бъде представено на официална бланка на представляваното дружество, подписано, подпечатано и да бъде изпратено:
  • - по електронна поща до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., сканирано в pdf формат;
  • - или доставено по куриер на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 72
не по-късно от 16.00 часа на 19 декември 2016 година.

Всички предложения за участие, получени след този срок няма да бъдат разглеждани.

Асоциираните партньори ще бъдат избирани съгласно критериите заложени в методиката за оценка по настоящата покана.

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.

 

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯТА ОТ ТУК!