Покана за избор на асоциирани партньори

on .

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ в партньорство с Варненски свободен университет "Черноризец Храбър“, Институт по океанология (БАН) – гр. Варна и Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (БАН) – гр. София, обявява покана за избор на асоциирани партньори във връзка с разработване на проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ", Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, в областта на археологията и антропологията. Официалните документи, касаещи процедурата могат да бъдат намерени на този адрес.

Кандидати за асоциирани партньори могат да бъдат институции като научноизследователски институти, висши училища, бизнес организации, предприятия, иновационни клъстери, научно-технологични паркове, общини, агенции и др.

Потенциалните кандидати трябва да представят следните документи:
  1. Предложение за участие, попълнено по образец ( Приложение 1 );
  2. Анализ на капацитета за научни изследвания и иновации:
    • - За научноизследвателски организации, попълнен по образец ( Приложение 2 );
    • - За бизнес организации, попълнен по образец ( Приложение 2a );
Настоящата покана съдържа следните документи за информация:
  1. Критерии за оценка и подбор на асоциирани партньори ( Приложение 3 );
  2. Декларация за партньорство ( Приложение 4 ).
Предложението за участие трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде разгледано и оценено. Да бъде представено на официална бланка на представляваното дружество, подписано, подпечатано и да бъде изпратено:
  • - по електронна поща до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., сканирано в pdf формат;
  • - или доставено по куриер на адрес: гр. Шумен 9712, ул. „Университетска“ 115
не по-късно от 16.00 часа на 22 декември 2016 година.

Всички предложения за участие, получени след този срок няма да бъдат разглеждани.

Асоциираните партньори ще бъдат избирани съгласно критериите заложени в методиката за оценка по настоящата покана.

Избраните асоциирани партньори ще бъдат обявени публично и ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство, изразяващо се в подписване на декларация за партньорство.

 

ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯТА ОТ ТУК!