Международен семинар по циклотронна физика

on .

 

rosatom

В периода 23 - 26 ноември 2016 г., в гр. Девин се проведе първият работен семинар по циклотронна физика в България. Участие в семинара взеха представители на ръководството на ИЯИЯЕ - БАН, учени от института, представители на администрацията, които участват в изграждането на циклотронния проект към ИЯИЯЕ.

Специален гост на семинара беше проф. Владимир Коренков директор на Лаборатория по информационни технологии в ОИЯИ, Дубна.

Бяха изнесени над 20 доклада на различни теми в областта на циклотронната физика. Проведени бяха много ползотворни дискусии.

Основни теми на семинара бяха:
- Бъдещите стъпки, за да има работещ циклотрон в ИЯИЯЕ- БАН;
- Изследване на ядрената структура с помощта на циклотрон TR24;
- Важни аспекти на радиационната защита при проектирането, изграждането и експлоатацията на циклотронен комплекс;
- Изотопи, използвани за нуждите на медицината;
- Приложни изследвания с циклотрон TR24;
- Радиохимични процеси, използвани за създаване на радиофармацевтици;
- Административни дейности необходими за изграждане на циклотронната лаборатория.

Семинара закри доц. д-р Димитър Тонев директор на ИЯИЯЕ-БАН, като отбеляза изключителната полза от семинара и дискусиите, както и високопрофесионалното ниво на презентациите.

Осъществянето на семинара стана възможно благодарение на спомосъществуванията на Държавната корпорация за атомна енергия "РОСАТОМ".

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5