Общото събрание на работниците и служителите на БАН на 16.11.2016 г.

on .

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПНЗ НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА УЧЕНИТЕ В БАН

 

Уважаеми колеги,

На 7-то заседание на ОС на БАН, проведено на 31.10.2016 г., бе гласувано решение Общото събрание на работниците и служителите на Българска академия на науките да бъде проведено на 16 ноември 2016 г. от 11.00 часа на площад „Княз Александър I“.

Както вече споменах в първото изпратено писмо до Вас, успехът на начинанието зависи от участието на всички учени и служители в БАН.

Очаквам Вашето съдействие за информиране на всички Ваши служители за датата, мястото и часа на провеждане на Общото събрание и осигуряване на активното им участие.

 

ПРОФ. ДХН ЕВЕЛИНА СЛАВЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА VII-ТО ОС НА БАН