Правителството отпусна 3 млн. лева на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН за изграждане на Национален циклотронен център

on .

 

На 27 октомври 2016 г. в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН министър-председателят на България г-н Бойко Борисов официално обяви решението на Министерския съвет да предостави целеви средства в размер на 3 млн. лв. на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН за изграждане на Национален циклотронен център. На събитието присъства посланикът на Съединени американски щати в България Н. Пр. г-н Ерик Рубин. Циклотронът е закупен със средства, дарени от Департамента по енергетика на САЩ - близо 3 000 000 USD, АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД с 2 000 000 USD и 1 000 000 лева от МОН. За да заработи ускорителят, бяха необходими средства за изграждането на специализирана сграда, отговаряща на изискванията за безопасност.

Циклотронът в ИЯИЯЕ-БАН е ускорителят с най-добри параметри на Балканите към момента. Той ще даде възможност да се произведат необходимите количества Флуор18, за да се задоволят нуждите на всички ПЕТ-скенери в България и да се намалят опашките от чакащи за изследване. Голямото предимство на ускорителя е, че позволява производството и на други изотопи, освен Флуор18 – както PET, така и SPECT-изотопи.

Специфичните цели, които си поставя ИЯИЯЕ при реализация на проекта за Национален циклотронен център (НЦЦ), са:

 • - пълноценно рестартиране на образователната, изследователска и производствена дейност на ИЯИЯЕ в областта на радиофармацията и активно подпомагане развитието на нуклеарната медицина в България;

 • - базово обучение на бъдещи специалисти (радиохимици, ядрени физици и инженери, отговорници по радиационната безопасност, дозиметристи) за ядрената енергетика, управлението на радиоактивните отпадъци, центровете по нуклеарна медицина и лъчетерапия;

 • - формиране на ново поколение учени, които да провеждат изследвания, свързани с ядрената енергетика, ядрената физика, радиофармацията, радиофармацевтичната химия, радиационната защита и безопасност, радиобиологията и др.;

 • - обезпечаване на нарастващите нужди на страната и Балканите от радиофармацевтични препарати за образна диагностика на онкологичните и други заболявания и в този смисъл подпомагане на българската държава в нейните усилия за подобряване на здравословното състояние на нацията и удължаване живота на пациенти, страдащи от онкологични, белодробни и сърдечни заболявания, болести на щитовидната жлеза, болест на Алцхаймер и др.

 • - оборудване и въвеждане в експлоатация на лабораторен комплекс от модерни и съвременни високотехнологични лаборатории на Национален циклотронен център към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика;

 • - разработване на нови технологии за производство на радиоизотопи, синтез на радиофармацевтични препарат, както и за разработване на нови радиофармацевтици;

 • - осигуряване на достъп на заинтересованите институции и научни организации до нова съвременна и модерна научна база;

 • - провеждане на съвместни научни изследвания и разработки с частни и публични партньори като специализирани болници в страната и чужбина, ядрени и топло електроцентрали, радиофармацевтични и фармацевтични компании и т.н.;

 • - привличане на чуждестранни учени (от трети страни и региона) и специалисти от предприятия, които имат необходимост от специфични услуги, но не разполагат с оборудване и човешки потенциал, за да ги реализират;

 • - реинтеграция на български учени специализирали в чужбина.

Осъществяването на поставените цели ще допринесе за създаване на трайна тенденция за развитие на българската наука и ще спомогне в значителна степен за осъществяване на технологичен прогрес.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26