Представяне на сборника: „Сътрудничество на ИЯИЯЕ-БАН с ОИЯИ“

on .

 

На 20 октомври 2016 г. в Големия салон на БАН Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика представи сборник издаден по повод 60-годишния юбилей на Обединения институт за ядрени изследвания: „Сътрудничество на ИЯИЯЕ-БАН с ОИЯИ“.

В рамките на събитието беше дадена и пресконференция на тема: „Участие на български учени в световни проекти и сътрудничество на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН с Обединения институт за ядрени изследвания“. В нея участваха доц. Димитър Тонев – директор на ИЯИЯЕ-БАН, чл.-кор. Чавдар Стоянов – член на Научния съвет на ОИЯИ, проф. Иван Ванков – член на комисията за сътрудничество с ОИЯИ и доц. Диньо Динев – дългогодишен колаборатор в ОИЯИ и участник в проекта NICA.

Те представиха част от проектите, плод на сътрудничеството с ОИЯИ, допринесли много за научното развитие на ядрената енергетика в България, за синтеза на свръхтежки елементи с приложение в медицината, науката и индустрията, ядрената спектроскопия, както и за участието на български учени в откриването на Higgs бозона (ИЯИЯЕ е водещ в изследванията), българската следа в Менделеевата таблица, проекта NICA и други.

Събитието премина при голям интерес от страна на медиите и в присъствието на много колеги от ИЯИЯЕ-БАН и гости от Агенцията за ядрено регулиране, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, представители на страните членки в ОИЯИ и други.

Водещ на представянето беше доц. Димитър Тонев, който откри събитието. Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, който е пълномощен представител на Република България в ОИЯИ, изтъкна важността на сътрудничеството с ОИЯИ за развитието на ядрената физика в България. За самото сътрудничество ни разказа чл.-кор. Чавдар Стоянов, а сборникът беше представен от проф. Иван Ванков.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7