Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН издаде сборник по повод сътрудничеството с Обединения институт за ядрени изследвания, Дубна

on .

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките (ИЯИЯЕ-БАН) издаде сборник за своето сътрудничество с Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна.

Сборникът се издава по повод 60-годишния юбилей на ОИЯИ и е изготвен от учените от ИЯИЯЕ-БАН, от една страна за да изрази тяхното уважение и признателност към колегите им от ОИЯИ, за топлия прием и всестранната подкрепа при първите стъпки на ИЯИЯЕ-БАН в науката. От друга страна това е прекрасен повод за учените от ИЯИЯЕ-БАН да си спомнят и да запазят за дълго най-ярките съвместни моменти в прекрасната приятелска обстановка в Обединения институт за ядрени изследвания, Дубна.

Още от самото създаване на ОИЯИ българските учени и специалисти са тясно свързани с Обединения институт и активно се включват в научните изследвания, като част от тях дори заемат отговорни длъжности в ръководството на ОИЯИ. Близкото сътрудничество продължава и до днес, като най-голям брой български учени и специалисти работещи в Обединения институт, Дубна са именно от ИЯИЯЕ-БАН.

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките благодари сърдечно на РОСАТОМ, Агенцията за ядрено регулиране и Обединения институт за ядрени изследвания, Дубна, както и на всички сътрудници от ИЯИЯЕ-БАН, без чиято подкрепа и съдействие това издание нямаше да достигне до читателите.

rdms-2016