Трето международно работно съвещание по проект - Nuclotron-based Ion Collider с участието на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

on .

 

От 10 до 17 септември 2016 г. в гр. Созопол се проведе третото международно работно съвещание по проекта НИКА (NICA, Nuclotron-based Ion Collider Faсility) на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна.

НИКА е един от най-големите международни проекти със стратегическо значение за научната общност, занимаваща се с физика на високите енергии и ядрена физика. Очаква се експериментите, които ще бъдат проведени след изграждането на НИКА да дадат отговор на фундаментални въпроси свързани с физиката на силните взаимодействия и кварк-глуонната плазма.

Съвещанието се организира от ОИЯИ-Дубна съвместно с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките (ИЯИЯЕ-БАН). По време на това съвещание бяха обсъдени текущото състояние, успешно извършените дейности, както и проблемите и трудностите, които трябва да бъдат преодолени при изпълнението на проекта, включително бъдещите етапи за неговото завършване.

На съвещанието присъства част от ръководството на ОИЯИ, а именно акад. Виктор Матвеев - генерален директор на ОИЯИ и чл-кор. Григорий Трубников - заместник-генерален директор на ОИЯИ. От страна на ИЯИЯЕ присъстваха директорът на института - доц. д-р Димитър Тонев, заместник-директорът - доц. д-р Лъчезар Георгиев, помощник-директорът - инж. Владимир Башев, ръководителят на БРВ-Физика към ИЯИЯЕ - инж. Стефан Генчев, както и колеги от ИЯИЯЕ, които изнесоха научни доклади. Общо бяха представени над 50 доклада. Обсъдена беше и бъдещата съвместна работа между ИЯИЯЕ-БАН и ОИЯИ-Дубна в областта на физиката на ускорителите на заредени частици.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4