RDMS – CMS проведе 19-та годишна конференция на колаборацията с участието на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

on .

 

Конференцията се проведе от 7 до 10 септември в курорта Св. Св. Константин и Елена до Варна.

Организатори бяха Обединеният институт за ядрени изследвания – Дубна, ЦЕРН – Женева и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките.

Тя бе посветена на бъдещето на физиката след ерата на ускорителя LHC, на нови физически резултати, получени при втория период на работа на LHC, на компютърното обслужване на CMS и на по-нататъшното развитие на детектора CMS, включително на електромагнитния и адронния калориметри в двете крайни части на CMS.

Над 60 учени от 11 страни (включително от САЩ и Китай) изнесоха повече от 45 доклада по тематиката на конференцията. Проведоха се и няколко много интересни дискусии на тема: "Бъдещето на физиката след ерата на LHC", "Вероятността за нови открития (евентуално на елементарни частици, предсказани от теорията на Суперсиметрията)" и др.

rdms-2016

В своето слово при закриването на конференцията проф. Игор Голутвин, ръководителят на RDMS, отбеляза много високото научно ниво на всички изнесени доклади и изключителния успех на конференцията. Той отправи и специални благодарности към организационния комитет от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, с председател проф. И. Ванков, за превъзходната организация и гостоприемство.

golutvin