Излезе нов том на Списание за физика: Поредица конференции с участието на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

on .

 

Тази година беше издаден новият том на сборник съдържащ лекции и кратки научни съобщения, представени на XXI Международна школа за ядрена физика, неутронна физика и приложения и Международният симпозиум „Екзотични ядра“ (ISCN-2015 г.). Школата и симпозиумът бяха проведени от 6 до 12 септември 2015 г., близо до гр. Варна, България, организирани от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките и Лабораторията по ядрени реакции „Г. Н. Фльоров” на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна. Съорганизатор и спонсор на Школата е Агенцията за ядрено регулиране в България.

Двадесет и първото издание на школата, продължава една дълга традиция, провеждана на всеки две години от 1973 г. насам. Основната цел на школата е да се стимулира активността на общността, занимаваща се с ядрена физика в България. Симпозиумът ISCN-2015 е продължение на ежегодни срещи на специалисти занимаващи се с получаване и изследване на структурата на т.н. екзотични ядра, т.е. ядра с аномален брой протони и/или неутрони. Този нов формат привлече много млади учени и студенти от цял свят. Имахме удоволствието да посрещнем и чуем доклади на над 60 изтъкнати учени, представители на големи международни центрове по ядрена физика.

Сред обсъдените теми бяха:
- Екзотични ядра и техните свойства;
- Методите за получаване на леки екзотични ядра;
- Свръхтежки елементи. Синтез и свойства;
- Редки процеси и разпад;
- Радиоактивни снопове. Получаване и изследователски програми;
- Колективни възбуждания в ядрата;
- Ядрена астрофизика;
- Действащи и строящи се експериментални съоръжения.

Школата и симпозиумът са посветени на 60-годишнината от Обединения институт за ядрени изследвания (Дубна). За организацията допринесоха много колеги, като специални благодарности поднасяме на Научния секретар на Школата - др. Елена Стефанова и членовете на организационния комитет – др. Димитър Тарпанов и Петър Живков за тяхната отлична координация и високо професионална помощ.

Копие от списанието може да намерите на следния адрес: Journal of Physics: Conference Series 724, 1 (2016)

Председатели на организационния комитет са:
Член кор. Ч.Стоянов, проф. С.Димитрова, проф. Ю. Пеньожекович.

jpcs