За всички участници в проекти за фонд "Научни изследвания"

on .

 

 

Входящият номер на документите, който трябва да се цитира от всеки следващ е:

 

H08/28 от 01.09.2016г.