Успешен международен одит на стандартизираната система за управление на качеството

on .

 

Първият сертификат на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българска академия на науките (ИЯИЯЕ – БАН) по интегрираната система за управление (ИСУ) за стандартите ISO 9001 и 14001 е издаден на 11.06.2003 г. от QualityAustria (QA). На 21.07.2016 г. в ИЯИЯЕ - БАН успешно беше проведен поредният международен ресертификационен одит на ИСУ по стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

Благодарение на колегите от сертифициращата компания QA, ИЯИЯЕ – БАН е подготвен за преминаване към изискванията на новите стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Сертификатите по ISO са широко разпространен и разпознаваем начин за представяне на една организация като надежден партньор по поемането и изпълнение на различни проекти. Фокусът на стандартите е върху управлението на процесите, удовлетвореността на клиентите и опазване на околната среда.

Ползите от сертификацията са:

  • • Повишаване на международния авторитет и разпознаваема гаранция за надеждно партньорство;
     
  • • Отговорност, дисциплина и проследимост на дейността на база ежегодните одити.

ИЯИЯЕ – БАН усилено работи в насока подобряване и повишаване на имиджа на организацията и следва мисията, визията и ценностите на Института, а системата за управление на качеството е само едно от доказателствата.