Доц. д-р Димитър Лефтеров с нова книга „Химичните елементи и техните изотопи“

on .

 

Доц. д-р Димитър Лефтеров е завършил специалността „Експериментална ядрена физика“ в Политехническия институт в Санкт-Петербург, Русия. Специализирал в Института за атомна енергия „И. В. Курчатов“ в Москва и в Изследователския център в град Юлих, Германия. Бил е експерт на Международната атомна агенция - Виена. Асоцииран член на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. Специалист е в областта на полупроводниковите детектори за ядрени лъчения и на ядрената спектроскопия. Автор е на много научни публикации и на редица научнопопулярни статии.

Книгата представлява опит за кратко изложение на химичните елементи и техните стабилни и радиоактивни изотопи – от Големия взрив, началното синтезиране на най-леките елементи, последвалите и продължаващите ядрени процеси на образуване в звездите на по-тежки елементи. Описани са усилията на учените да систематизират химичните елементи по техните тегла (маси) и свойства, достигайки до гениалното творение на Дмитрий Менделеев – Периодичния закон за химичните елементи. В отделни статии за всеки от 118-те елемента е изложена историята на тяхното откритие, описани са свойствата и приложението им. Приведени са редица явления, процеси и експерименти, свързани с елементите, техните съединения и изотопите им.

pdf_icon  Анотация

knigata