35-и Международен семинар по теория на атомното ядро

on .

 

http://ntl.inrne.bas.bg/workshop/2016/

 

От 27 юни до 2 юли 2016 г. в хотел “Дивите петли” в местността “Гьолечица” в Рила ще се проведе 35-ото издание на традиционния Международен семинар по теория на атомното ядро, организиран от Лаборатория “Теория на атомното ядро” при Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на Българска академия на науките (БАН).

Неговото начало е дадено през 1980 г. по идея на проф. Иван Ж. Петков (1932-1995)- основател на същата лаборатория.

На семинара научни работници от ИЯИЯЕ-БАН, Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Шуменския университет “Еп. Константин Преславски” и др. представят и обсъждат работата си в областта на ядрената физика. В работата на семинара участват като лектори и видни учени от чужбина. Срещата с тях е доказана добра възможност за развиване на активно международно сътрудничество. Семинарът е особено полезен за младите научни работници, за докторантите и студентите, навлизащи в проблемите на ядрената физика.

В работата на 35-ия семинар е предвидено да участват около 30 научни работници от нашата страна и над 25 известни учени от чужбина - Китай, Чехия, Египет, Франция, Гърция, Индия, Италия, Япония, Казахстан, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Южна Африка, Испания, Турция, САЩ и Узбекистан.

Председател на Организационния комитет на семинара e доц. д-р Митко Гайдаров.

Тематиката на семинара включва: ядрена структура и ядрени реакции, нуклонни корелации, симетрии и колективни движения в атомните ядра, екзотични ядра, малочастични и многофермионни системи, ядрена астрофизика, както и някои приложни области. Благодарение на финансовата подкрепа на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД материалите на семинара ще бъдат издадени, което ще издигне още повече неговото значение и привлекателност за участниците, и ще подпомогне участието на млади научни работници в него.

iwnt35