Заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ на 22 юни 2016 г.

on .

 

Съгласно чл.10, ал.5 от Правилника за дейността на ИЯИЯЕ-БАН, по инициатива на 1/5 от членовете на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН на 22 юни 2016 г. от 10 ч. в зала 300 свиквам Заседание на ОСУ при следния предложен от инициаторите дневен ред:

 

 1. Информация от дирекцията на ИЯИЯЕ за текущото финансoво и кадрово състояние на института с евентуални допълнителни въпроси по свързани проблеми. Предложение за определяне на график за преглeд и оценка на качеството на изследователската дейност по отделни направления.
   
 2. Предложение зa провеждане на общоинститутски семинари за обсъждане на състоянието на всеки от трите най-големи обекта в ИЯИЯЕ, свързани с експерименталната физика: циклотрон, реактор, БЕО “Мусала”.
   
 3. Информация от представителите на ИЯИЯЕ в ОС на БАН за работата на ОС на БАН във връзка с подготовката на бюджета на страната за 2017 г. и проекта на МОН за нова Стратегия за научните изследвания.
   
 4. Състояние на ИТ отдела, проблеми; интернет, институтска поща, институтски уеб-сайт.
   
 5. Предложението за провеждане на ежегодно събрание на ОСУ в ИЯИЯЕ през юни с промяна на ал.4 от чл. 10 на Правилника на института.

Димитър Бакалов, Председател на ОСУ в ИЯИЯЕ-БАН.