ИЯИЯЕ празнува 60 годишнината от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания - Дубна

on .

 

На 8 април 2016 г. бе чествана 60 годишнината от създаването на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна. Събитието се проведе във военния клуб в София като организатори бяха Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките, Агенцията за ядрено регулиране, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

Водещ на официалната научна сесия бе доц. д-р Димитър Тонев – директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Началото на събитието бе поставено с музикална програма, изпълнена от „Космическите гласове на България“, последвана от поздравителни речи на председателя на АЯР ст.н.с. д-р Лъчезар Костов и директора на ОИЯИ акад. Виктор Матвеев. Член-кореспондент Чавдар Стоянов от ИЯИЯЕ – БАН представи доклад на тема „ОИЯИ – пътят на България към напредък в ядрената наука“. Доц. Д. Тонев прочете част от множеството поздравителни адреси, получени по повод годишнината, като сред тях ще отбележим тези от Президента на Република България – г-н Плевнелиев, министър председателя г-н Бойко Борисов, вицепремиера и министър на образованието и науката г-жа Меглена Кунева. След това бяха наградени български учени и учители със значим принос в сътрудничеството между България и ОИЯИ. Така приключи официалната част на сесията.

Сесията продължи с научни доклади, представени от проф. М. Иткис - заместник-директор на ОИЯИ, доц. д-р Д. Тонев – директор на ИЯИЯЕ, проф. С. Биленкий – Лаборатория по теоретична физика, Дубна, проф. В. Воронов – директор на Лабораторията по теоретична физика, Дубна, доц. Л. Литов - Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. В. Кекелидзе – директор на Лабораторията по физика на високите енергии, Дубна, проф. В. Коренков – директор на Лабораторията по информационни технологии, Дубна, проф. В Швецов – директор на Лабораторията по неутронна физика, Дубна и проф. Д. Владикова от Института по електрохимия и енергийни системи. Честването завърши с дискусионна сесия.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8