Тържествено отбелязване на 100 години от рождението на академик Христо Я. Христов (1915-1990)

on .

prise

На 12 юни 2015 г. в 14 часа в Големия салон на БАН, София, ул. „15 ноември” 1, ще се проведе тържествено събрание по повод 100 години от рождението на академик Христо Янков Христов (1915-1990) - един от пионерите на теоретичната и математична физика в България, основател и първи директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН.

Честването на 100-годишния юбилей на акад. Христов се организира съвместно от БАН, ИЯИЯЕ, СУ „Св. Кл. Охридски”, Съюз на учените в България и Съюз на физиците в България. В програмата на събранието са включени основен доклад и изказвания за научната, преподавателска и организаторска дейност на акад. Христов, прожекция на филма „Един ден на академик Христо Янков Христов” и музикално приветствие от Академичен хор „Ангел Манолов” към участниците в събранието. В галерия „Академика” на БАН в периода 12-19 юни 2015 г. ще бъде разположена изложбена експозиция. Преди тържественото събрание в 12 часа ще бъдат поднесени цветя на паметната плоча на акад. Христов пред Централна сграда на ИЯИЯЕ, бул. „Цариградско шосе” 72.

Роден на 12 юни 1915 г. във Варна, Христо Я. Христов завършва физика и математика в Софийския университет през 1938 г., специализира в Сорбоната и в Московския държавен университет. От 1942 г. е асистент във Физико-математическия факултет (ФМФ) на Софийския университет. От 1947 г. е доцент, а през 1951 г. е избран за професор. Член-кореспондент на БАН от 1952 г., а през 1961 г. е избран за академик. Ръководител на Катедрата по атомна физика във ФМФ в периода 1958-1965 г. Декан на същия факултет (1958-1960), заместник-ректор (1960-1962) и ректор на Софийския университет (1972-1974). Директор на Физическия институт към БАН и заместник-директор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия (1968-1970). Основоположник и първи директор на ИЯИЯЕ (1972-1989) и ръководител на секция по теория на ядрото и елементарните частици (1973-1988). Заместник-председател на БАН (1973-1977) и председател на Дружеството на физиците в България (1971-1986). Умира на 20 март 1990 г.

Научното творчество на акад. Христов е в областта на квантовата механика, теория на относителността, електродинамиката, статистическата физика, теория на елементарните частици, представяне на групите, аксиоматиката. Особено заслужава да се отбележи неговото последно увлечение-въведен от него е нов математически апарат-класа от асимптотични функции, обобщение на съществуващите обобщени функции, в който е дефинирана операцията умножение.

 

 

pdf_icon Покана за тържествено събрание