ИНСТИТУТЪТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА - СОФИЯ

ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

международния семинар "Форми и динамика на атомните ядра: съвременни аспекти" ("Shapes and Dynamics of Atomic Nuclei: Contemporary Aspects" (SDANCA-21)),

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ, 16–18 септември 2021 г.

Подробна информация:
http://ntl.inrne.bas.bg/events/sdanca21/