Том XXXVI, книга 3, 2013 г.

 

korica

Том XXXVI, кн. 3, 2013 г.

Издание на Съюза на Физиците в България

 

 

Адрес на Редакцията:

Тел.:

E-mail:

 

бул. Джеймс Баучер N5, 1164 София

(+359 2) 862-76-60

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Ред. колегия

 • Главен редактор:
 • Нъшан Ахабабян
 • Зам. главен редактор:
 • Михаил Бушев
 •  
 • Олег Йорданов
 • Отговорен секретар:
 • Милен Замфиров
 • Членове:
 • Валери Голев
 •  
 • Георги Граховски
 •  
 • Людмил Вацкичев
 •  
 • Никола Балабанов
 •  
 • Светослав Рашев
 •  
 • Ганка Камишева
 • Технически секретар:
 • Снежана Йорданова
 • Водещ броя:
 • Валери Голев

Съдържание

Абонамент

На свое заседание УС на СФБ реши цената на списание "Светът на физиката" да е 4.00 лв. на книжка, съответно годишен абонамент – 16 лв., за пенсионери и студенти – 8.00 лв.

Ако желаете да се абонирате – пишете на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Броеве от списанието можете да намерите на следните места:

София

- Книжарницата на БАН: София 1000, ул. "15 ноември" № 1, тел. (02) 987 97 86

- Книжарницата на Математически факултет на СУ "Св. Климент Охридски": София 1164, бул. "Джеймс Баучър" 5

- Книжарница “Нисим”, бул. “В. Левски” 59

- Съюз на Физиците в България, Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски": София 1164, бул. "Джеймс Баучър" 5,

Снежана Йорданова, тел. +359 2 62 76 60, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Благоевград

- ЮЗУ "Неофит Рилски", ул. "Иван Михайлов" № 66

Варна

- Народна Астрономическа Обсерватория и Планетариум "Николай Коперник", Приморски парк 4

На сайта:http://wop.cointech.net/bg/archive.php можете да откриете всички списания на "СВЕТЪТ НА ФИЗИКАТА" от 1991 г. досега.

Изисквания към авторите

Изпращането на статиите до редакцията става на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с прикачени файлове. Получаването на файловете се потвърждава с обратен и-мейл. При условие че не сте получили потвърждение до 10 дни, съществува възможността Вашата статия да не е получена и следва да изпратите файловете отново.

Редакционната колегия може да откаже да публикува или да върне за неизбежни корекции статиите, които по преценка на представящия редактор или главния редактор не отговарят на основните изисквания за научност, оригиналност и стил на изложението.

Материали, които вече са публикувани някъде или са под печат в друго списание, няма да бъдат публикувани.

Публикуването на представените материали се определя от препоръките на рецензентите.

Редакторите могат да редактират ръкописите, когато това е необходимо.

Публикуването в това списание е безплатно за авторите.

Указания към авторите

Статиите да не надхвърлят 10–15 страници (респективно снимки, фигури).

За текста и таблиците може да се използва Word или Writer.

  • Текстът да няма специално оформление (освен болдове, курсиви и главни букви):
  • - да е без колони, да няма нищо в табличен вид (освен ако не става въпрос за таблици);
  • - да няма табулации за нов ред;
  • - разделянето примерно на формула и след нея номер да става с табулация, а не с многобройни интервали;
  • - изобщо да не се използват интервалите като средство за някакво оформление.
 1. Задължително целият текст да е редактиран и веднъж коригиран с нанесени корекции във файла (което означава внимателно прочетен, в резултат на което да няма печатни и правописни грешки).
 2. Бележките под линия да не са оформени като footnote, а да са накрая на съответния материал.
 3. Фигурите да са на отделен файл с отбелязано място в самия файл за местоположението им. Ако са сваляни от интернет, да бъдат с голям размер. Снимките и фигурите да са в Grayscale, резолюцията им да е поне 250 пиксела.
 4. За отстъп при нов ред да се използва First line Indent, а не табулация. Отстъпът да е 1 см.
 5. Заглавието на статията да е преведено на английски.
 6. Материалът да е придружен с информация за автора (на отделен файл) – име, длъжност, месторабота, академично звание, научна степен, контакти.
 7. Използваната литература трябва да съдържа литературни източници, които са дос- тъпни за проверка.