Семинар на 24.10.2019 г.

На 24 октомври 2019 г., четвъртък, от 13:15 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ ще се състои сбирка, на която Лилия Ангелова ще изнесе доклад на тема:

"Структурата на Вселената и Нобеловата награда по физика за 2019г."

Резюме:
Ще изнеса доклад, на ниво колоквиум, за тазгодишната Нобелова награда по космология на James Peebles.
Целта е на общодостъпно ниво да обясня основополагащата роля на изследванията на Peebles за съвременния огромен прогрес в разбирането на Вселената чрез измервания на температурните флуктуации на космическото микровълново лъчение.
Благодарение на работата на нобеловия лауреат, от тези измервания могат да бъдат извличани (с голяма точност) стойностите на важни космологични величини. А това е от изключително голямо значение за теориите ни за ранната Вселена (първите секунди след Големия Взрив), за състава и широкомащабната структура на Вселената, както и за бъдещата ѝ съдба.
Накрая ще отбележа, че съвременната космологична картина представлява предизвикателство и/или вдъхновение както за теоретичната физика на високите енергии така и за описанието на гравитацията на космологични мащаби.

 

Поканват се всички интересуващи се.