Семинар на 12.06.2019г.

На 12 юни 2019 г. /сряда/, от 11:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе семинар на Катя Попова (докторант по Биоинформатика към Катедра Генетика, Биологически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски" и служител на ИЯИЯЕ-БАН) на тема:

"Дизайн на функционални нуклеинови киселини като антибактериални и противотуморни агенти".

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят семинара.