Семинар на 11.04.2019г.

На 11 април 2019 г., от 9:00 ч. в зала 200 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе семинар на лаборатория „Теория на елементарните частици“ за предзащита на докторска дисертация на редовен докторант Калин Каменов Маринов на тема:

"Разширени теории на гравитацията и приложения към физиката на неутронни звезди".

Научен ръководител: чл.-кор. Емил Нисимов (ИЯИЯЕ-БАН).

 

Поканват се всички интересуващи се да посетят семинара.