Общо събрание

 

 

Състав

Председател:
проф. дфн Димитър Бакалов

Решения