НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБРА РАБОТА НА ИЯИЯЕ В КОНКУРСА, ПОСВЕТЕН НА ПРАЗНИКА 24 МАЙ 2020

on .

След предварителна оценка, изготвена от избрана за целта комисия, Научният съвет на ИЯИЯЕ на свое заседание от 15.09.2020 г. удостои с награди за най-добра работа в конкурса, посветен на 24 май 2020, следните колективи:

 1. В направление „ТЕОРЕТИЧНА И МАТЕМАТИЧЕСКА ФИЗИКА” - проф. дфн Николай Минков (ИЯИЯЕ-БАН) и Адриана Палфи (Макс Планк институт за ядрена физика, Хайделберг, Германия) за цикъл публикации на тема: „Теоретично описание на ядрените магнитни свойства в 8 eV изомера 229mTh“ /Презентация/;
   
  N.Minkov
   
 2. В направление „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЯДРЕНА ФИЗИКА” – доц. д-р Иван Русков и Димитър Грозданов (ИЯИЯЕ-БАН), и Н.А. Федоров, Ю.Н. Копач, В.М. Быстрицкий, Т.Ю. Третьякова, В.Р. Ской, С. Дабылова, Ф.А. Алиев, K. Храмко, Н.А. Гундорин, И.Д. Дашков, Е.П. Боголюбов, Д.И. Юрков, В.И. Зверев, А. Gandhi, А. Kumar (ОИЯИ-Дубна и колаборация ТАНГРА) за цикъл публикации на тема: „Изследване добивите и ъгловите разпределения на гама-квантите от взаимодействието на неутрони с енергия 14.1 MeV с ядрата на Cr и Mg“ /Презентация/;
   
  I.Ruskov D.Grozdanov
   
 3. В направление „НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА ФИЗИКА” - доц. д-р Христо Ангелов, Тодор Арсов, гл.ас. Иво Калъпов, гл.ас. д-р Нина Николова, гл.ас. д-р Елена Гелева и Иванка Равначка (ИЯИЯЕ-БАН) за цикъл публикации на тема: „Мониторинг на комбинираното въздействие на естествената радиоактивност и слънчевата UV радиация върху избрани групи растителни и животински организми в планински екосистеми“ /Презентация/;
   
  kolektiv I.Kalypov
   
 4. Специална награда - ЗА АКТИВНА ПАТЕНТНА ДЕЙНОСТ по разработени и регистрирани три патента през 2019 година - се присъди на колектива от ИЯИЯЕ-БАН с ръководител проф. дфн Тодор Русков и членове доц. д-р Любомир Димитров и Иван Спиров /Презентация/.
   
  T.Ruskov