Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ на 2.06.2020

on .

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

на основание чл. 35, ал. 4 от Устава на Българска академия на науките свиквам Общо събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН на 02.06.2020 г., вторник, от 11:00 часа със следния дневен ред:

  1. Избор на Председател на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН.
  2. Избор на представители на ИЯИЯЕ-БАН в Общото събрание на БАН.

Заседанието ще се проведе на открито, при спазването на изискванията за дистанция, пред жълтата ограда на ЯНЕУБ, на границата с Централна сграда.

Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ-БАН е наложително, освен за тези, които са под карантина (ако има такива) или имат изразени грипо-подобни симптоми.

 

доц. Лъчезар Георгиев

Директор на ИЯИЯЕ-БАН.

 

Списъкът на избираемите за представители на ИЯИЯЕ в Общото събрание на БАН, е на разположение на адрес, достъпен само за регистрирани потребители:

"MEMBER'S AREA"