Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

on .

 

На 29 януари 2020 г. , сряда, от 14:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред:

  1. Обсъждане и приемане с гласуване на годишния научен и финансов отчет на института за 2019 г.

 

Присъствието на всички членове на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ е наложително.