Учебният център за специализирано обучение при ИЯИЯЕ получи нова Лицензия от АЯР

on .

Учебният център за специализирано обучение на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките получи нова Лицензия: Серия СО, Рег. №: 5561/12.12.2019 г. за извършване на специализирано обучение и издаване на удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Лицензията е за следващ период от 5 години.

Новата лицензия е признание за Института и доверие към екипа на центъра. Тя е продукт на усилията за актуализиране на програмите и курсовете в съответствие на действащата в момента нормативна база в сферата на радиационната защита.

Учебният център е утвърдена структура както в ИЯИЯЕ, така и сред подобните в страната. Доказателство за това са множеството положителни отзиви от курсисти, фирми и организации за методите, организацията и обхвата на обучението. Разнообразието от теми в лекциите на доказани специалисти от института прави курсовете привлекателни, на фона на формалната материя на наредбите, правилниците и инструкциите.

Учебният център разполага с потенциал – висококвалифицирани кадри и възможности за откликване на желанията на всеки курсист за навременна информация по въпроси, касаещи неговата конкретна дейност и интереси. Включването на нови, млади лектори промени облика на екипа и разнообрази начина на представяне на лекциите. Съчетанието на академични познания с практически опит в изнасяните лекции поставя Учебният център към ИЯИЯЕ сред предпочитаните (водещи) организации, лицензирани да провеждат такъв тип обучение.

 

licenzia