Експертен съвет по ядрена физика

 

Състав

Председател:
Чл. кор. проф. д.ф.н. Чавдар Стоянов
Зам.председател:
Проф., д.ф.н. Трою Троев
Секретар:
Доц., д-р Динко Динев
Помощник секретар:
Гл.ас., д-р Стела Пенева
Членове:
 1. Проф., д.ф.н. Севдалина Димитрова
 2. Проф., д.х.н. Александър Стрезов
 3. Доц., д-р Ангел Ангелов
 4. Доц., д-р Владимир Ангелов
 5. Проф., д-р Димитър Тонев
 6. Доц., д-р Димитър Търпанов
 7. Доц., д-р Елена Стефанова
 8. Доц., д-р Лъчезар Костов
 9. Доц., д-р Михаил Михайлов
 10. Доц., д-р Николай Гутев
 11. Доц., д-р Христо Протохристов
 
Лаборатории:
 1. Ядрена спектроскопия и ядрени реакции
 2. Циклотронна лаборатория
 3. Позитронна спектроскопия
 4. Тематична група "Полупроводникови детектори"
 5. Тематична група "Анализ на РАМ от нелегален произход"

Експертиза на семинара

 • - Ядрени модели и структура на атомното ядро
 • - Свойства на атомните ядра и експериментална ядрена техника
 • - Ядрени реакции и физика на деленето – радиоактивност
 • - Ускорители на заредени частици

Решения