Физика на високите енергии

Реакторна физика и ядрена енергетика

Математическо моделиране във физиката

Теория на елементарните частици

Ядрена спектроскопия

Позитронна спектроскопия

Мониторинг на околната среда

Физика и астрофизика на частиците

Ускорител – циклотрон от типа TR24

 1. Новини
 2. Семинари
 3. Съобщения

Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ

16-01-2019

На 29 януари 2019 г., от 11:00 часа в зала 300 ще се проведе заседание на Общото събрание на учените в ИЯИЯЕ - БАН с дневен ред: Отчетен доклад на ...

Директорът на ИЯИЯЕ-БАН взе участие в конференцията „Ядрената наука и технологии: настояще и бъдещи предизвикателства“, организирана от Международната агенция за атомна енергия във Виена

03-12-2018

От 28-ми до 30-ти ноември 2018 г. във Виена, Австрия се проведе министерска конференция на тема „Ядрена наука и технологии: настояще и бъдещи предизви...

Семинар на 29.01.2019 г.

На 29 януари 2019 г. /вторник/, от 15:00 ч. в зала 300 на...

Курс от лекции на 24.01.2019 г.

Осмата лекция на д-р Петко Ал. Николов от курса по "Алгоритми и ефективна...

Семинар на 22.01.2019 г.

На 22 януари 2019 г., от 12:00 ч. в зала 300 на ИЯИЯЕ...

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

22-07-2017 15:45

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ В СГРАДА ТИП „ПИОНЕР“СТАЯ № 4 С ПЛОЩ 20 М2СТАЯ № 5 С ПЛОЩ 30 М2В СГРАДА „БЯЛ ДО...

Началото

Преди около 100 години, в лабораторията на Е. Ръдърфорд, беше открито атомното ядро. Впоследствие редица нови открития показаха, че започва изучаването на нови обекти, формиращи микросвета. Размерите и динамиката в този нов свят се оказват твърде различни от познатото и това налага разработване на съществено нови експериментални и теоретични методи за неговото изучаване. Изследователи от различни лаборатории и университети започват работа за определяне свойствата на микрообектите и взаимодействията между тях. За наша гордост още от самото начало на тази дейност, в нея се включват и български учени. Те поставят началото на българската ядрена физика.

През 1946 г. е създаден Физическият институт на Българската академия на науките. В рамките на този институт е обособена група, ръководена от проф. Е. Карамихайлова, която се занимава с изучаване на радиоактивността.

През 1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна-основател на този институт. Голяма група български физици заминават в Дубна, където получават квалификация в най-новите направления на ядрената физика.

През 1961 г. е пуснат в експлоатация у нас изследователският ядрен реактор ИРТ 2000.

През 1972г. от Физическия институт на БАН се отделя голяма структура, която образува Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ).

През 1974 е пусната в експлоатация първата атомна електроцентрала в България.

През 1999г. България става член на ЦЕРН (CERN – the European Organization for Nuclear Research).

Това са все знакови дати, които показват израстването на ядрено-физическата колегия в БАН, а защо не и в България.

 

Персонал

А

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Аврамова Олга Николаевна
 • (+359) 2 979 5657
 • И. ц.
 • 2
 • Информационно и изчислително обслужване
 • Александров Александър Огнянов
 • (+359) 2 979 5542
 • Високи енергии
 • Ангелов Ангел Христов
 • (+359) 2 979 5573
 • Ц. с.
 • 409
 • Циклотронна физика
 • Ангелов Атанас Кирилов
 • (+359) 2 979 5445
 • Р-р
 • РХЛ
 • Радиоаналитични методи
 • Ангелов Владимир Ангелов
 • (+359) 2 979 5573
 • Ц. с.
 • 409
 • Ядрена структура и реакции
 • Ангелов Иво Илчев
 • (+359) 2 979 5612
 • Опт.
 • 62
 • Рентгенофлуоресцентен анализ
 • Ангелов Христо Въчков
 • (+359) 2 979 5611
 • Опт.
 • 60
 • БЕО, отдел "Експлоатация"
 • Ангелова Галина Еремиева
 • Ц. с.
 • Отд. "Административен"
 • Ангелова Лилия Кирилова
 • (+359) 2 979 5660
 • И. ц.
 • 1
 • Теория на елементарните частици
 • Анева Бойка Любомирова
 • (+359) 2 979 5639
 • И. ц.
 • 42a
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Антов Мирослав Младенов
 • (+359) 2 979 5980
 • Ц. с.
 • 117
 • ФСО
 • Антонов Антон Николаев
 • Ц. с.
 • 111
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Анчев Георги Христов
 • Ядрена електроника и Мьосбауерова спектроскопия
 • Апостолова Цвета Тихомирова
 • (+359) 2 979 5560
 • Ц. с.
 • 428
 • Циклотронна физика
 • Аргиров Юлиан Панайотов
 • (+359) 2 979 5664
 • Б. д.
 • 4
 • Ядрена енергетика
 • Арсов Тодор Петков
 • БЕО, отд. "Космични въздействия"
 • Артинян Ари Аведис
 • (+359) 2 979 5595
 • Ц. с.
 • 128
 • Център за специализирано обучение
 • Асова Галина Лазарова
 • (+359) 2 979 5561
 • Ц. с.
 • 413
 • Ядр.физ.измервания
 • Атанасова Боряна Павлова
 • (+359) 2 979 5583
 • Ц. с.
 • 108
 • Ядрена енергетика
 • Атанасова Марияна Милчева
 • (+359) 2 979 5441
 • Р-р
 • 411
 • Реакторна физика
 • Ахабабян Нъшан Оханес
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ

Б

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Бакалов Димитър Димитров
 • (+359) 2 979 5631
 • И. ц.
 • 35
 • Математическо моделиране във физиката
 • Бакирова Гулмира Каженова
 • Високи енергии
 • Башев Владимир Йорданов
 • (+359) 2 979 5630
 • Ц. с.
 • 101
 • Ръководство
 • Беловеждова Ива Николаева
 • Радиоаналитични методи
 • Беровски Калин Здравков
 • (+359) 2 979 5541
 • Ц. с.
 • 14
 • Анализ на РАМ от нелегален произход
 • Богданов Атанас Бончев
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Богданова Нина Богданова
 • (+359) 2 979 5645
 • И. ц.
 • 35
 • Математическо моделиране във физиката
 • Божилов Пламен Любенов
 • (+359) 2 979 5634
 • И. ц.
 • 41
 • Теория на елементарните частици
 • Болчева Людмила Богомилова
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Бонева Стефка Тодорова
 • (+359) 2 979 5556
 • Ц. с.
 • 419
 • Реакторна физика
 • Бояджиева-Филипова Анета Василева
 • (+359) 2 979 5615
 • Опт.
 • 65
 • БЕО - отд. "Инженерно осигуряване"
 • Бухова Янка Славчева
 • ЯНЕУБ
 • Бънзаров Иван Желев
 • (+359) 2 979 5665
 • Б. д.
 • 5
 • Ядрени реакции
 • Бързакова Параскева Крумова
 • (+359) 2 979 5992
 • Ц. с.
 • 110
 • Административен отдел

В

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Ванков Иван Данаилов
 • (+359) 2 979 5545, (+359) 2 979 5589
 • Ц. с.
 • 412, 407
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Варийска Вержиния Живкова
 • ЯНЕУБ
 • Василев Христо Драгомиров
 • БРВ - Физика
 • Василева Весела Иванова
 • (+359) 2 979 5523
 • Ц. с.
 • 123
 • Административен отдел
 • Вачев Бойко Иванов
 • (+359) 2 979 5593
 • Ц. с.
 • 126
 • Циклотронна физика
 • Величков Атанас Иванов
 • ЯНЕУБ - отд. "Радиохимия и радиоекология"
 • Велчев Чавдар Йорданов
 • (+359) 2 979 5590
 • Теория на атомното ядро
 • Венчарски Владимир Маринов
 • БЕО-Мусала
 • Вергилов Васил Златилов
 • Физика и астрофизика на частиците
 • Веселинова Елина Христова
 • (+359) 2 979 5550
 • Ц. с.
 • 411
 • Отд. "Административен"
 • Вряшкова Петя Иванова
 • Анализ на безопасността на АЕЦ
 • Вълчева Ралица Димитрова
 • (+359) 2 979 5595
 • Ц.с.
 • 128
 • Рентгенофлуоресцентен анализ

Г

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Гаврилов Георги Цветев
 • Циклотронна физика
 • Гайдаров Митко Константинов
 • (+359) 2 979 5553
 • Ц. с.
 • 111
 • Теория на атомното ядро
 • Ганев Хубен Ганев
 • (+359) 2 979 5625
 • И. ц.
 • 31
 • Теория на атомното ядро
 • Ганчев Александър Христов
 • (+359) 2 979 5640
 • И. ц.
 • 43а
 • Теория на елементарните частици
 • Ганчев Валентин Ганчев
 • БЕО - Мусала
 • Гелева Елена Георгиева
 • (+359) 2 979 5581
 • Ц. с.
 • 109
 • Циклотронна физика
 • Генчева Росица Веселинова
 • Анализ на безопасноста на АЕЦ
 • Генчев Стефан Генчев
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Георгиев Кирил Георгиев
 • БЕО - отд. "Експлоатация"
 • Георгиев Костадин Кирилов
 • (+359) 2 979 5615
 • Опт.
 • 65
 • БЕО - отд. "Инженерно осигуряване"
 • Георгиев Лъчезар Стоянов
 • (+359) 2 979 5648
 • И. ц.
 • 38
 • Ръководство
 • Георгиев Стефан Емилов
 • Ц. с.
 • 20
 • КЛРЗ
 • Георгиева Лиляна Крумова
 • ЯНЕУБ
 • Герджиков Владимир Стефанов
 • (+359) 2 979 5638
 • И. ц.
 • 7
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Граховски Георги Георгиев
 • (+359) 2 979 5638
 • И. ц.
 • 7
 • Математическо моделиране във физиката
 • Грозданов Димитър Николов
 • (+359) 2 979 5498
 • Р-р
 • 418
 • Неутронни данни и ядрено-физични изследвания
 • Грудев Павлин Петков
 • (+359) 2 979 5583
 • Ц. с.
 • 108
 • Анализ на безопасноста на АЕЦ
 • Гутев Николай Василев
 • (+359) 2 979 5584
 • Ръководство
 • Гущерски Румен Иванов
 • Високи енергии

Д

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Дамгов Йордан Владимиров
 • (+359) 2 979 5592
 • Ц. с.
 • 114
 • Високи енергии
 • Данев Петър Младенов
 • Математическо моделиране във физиката
 • Демерджиев Ангел Петров
 • Циклотронна физика
 • Джамова Летка Стоянова
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Диманова Виолета Симеонова
 • (+359) 2 979 5603
 • Ц. с.
 • 121
 • Деловодство и архив
 • Димитров Богдан Георгиев
 • Солитони, кохерентност и геометрия
 • Димитров Божидар Илиев
 • Циклотронна физика
 • Димитров Добромир Тодоров
 • (+359) 2 979 5453
 • Р-р
 • 213
 • ЯНЕУБ - отд. "Оператори"
 • Димитров Любомир Петков
 • (+359) 2 979 5545
 • Ц. с.
 • 412
 • Ядрена електроника и мьосбауерова спектроскопия
 • Димитрова Даниела Методиева
 • (+359) 2 979 5982
 • Ц. с.
 • 123
 • Деловодство и архив
 • Димитрова Десислава Милчева
 • И. ц.
 • 56
 • Радиоаналитични методи
 • Димитрова Румяна Стайкова
 • Финансов контрол
 • Димитрова Севдалина Стоянова
 • (+359) 2 979 5624
 • И. ц.
 • 8
 • Ръководство
 • Динев Диньо Христов
 • (+359) 2 979 5574
 • Ц. с.
 • 509
 • Циклотронна физика
 • Добрев Владимир Кръстев
 • (+359) 2 979 5530
 • И. ц.
 • 36
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Добрев Любен Тодоров
 • (+359) 2 979 5445
 • Р-р
 • РХЛ
 • Радиоаналитични методи
 • Домбровски Лудвиг
 • Ц. с.
 • 120
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Донев Стоил Ганчев
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Донева Даниела Донева
 • Теория на елементарните частици
 • Друмев Калин Павлов
 • (+359) 2 979 5639
 • Теория на атомното ядро

Е

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел

Ж

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Жеков Александър Асенов
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Живков Петър Кирилов
 • (+359) 2 979 5551
 • Ц. с.
 • 426
 • Ядрена спектроскопия

З

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Захариев Захари Рангелов
 • (+359) 2 979 5445
 • Р-р
 • РХЛ
 • Радиоаналитични методи
 • Захариева Нели Николаева
 • (+359) 2 979 5564
 • Ц. с.
 • 510
 • Ядренохимични процеси

И

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Иванов Бойко Василев
 • (+359) 2 979 5635
 • И. ц.
 • 46
 • Теория на елементарните частици
 • Иванов Дамян Русимов
 • (+359) 2 979 5494
 • Р-р
 • 414
 • ЯНЕУБ - "Радиохимия и радиоекология"
 • Иванов Ивайло Живков
 • (+359) 2 979 5497
 • Р-р
 • 417
 • Неутронни данни и ядрено-физични изследвания
 • Иванов Мартин Василев
 • (+359) 2 979 5553
 • Ц. с.
 • 111
 • Теория на атомното ядро
 • Иванов Христо Методиев
 • БЕО - Мусала
 • Иванова Миглена Иванова
 • ЯНЕУБ
 • Иванова Ралица Русинова
 • (+359) 2 979 5576
 • Ц. с.
 • 130
 • Център за специализирано обучение
 • Иванова Силвия Славчева
 • (+359) 2 979 5986
 • Ц. с.
 • 120
 • Отд. "Човешки ресурси"
 • Илиев Божидар Захариев
 • (+359) 2 979 5646
 • И. ц.
 • 44б
 • Математическо моделиране във физиката
 • Илиева Людмила Петровна
 • (+359) 2 979 5976
 • Ц. с.
 • 124
 • ФСО
 • Илчева Валентина Николаевна
 • (+359) 2 979 5447
 • Р-р
 • 207
 • Неутронни данни и ядрено-физични изследвания

Й

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Йончева-Буюклиева Боянка Емилова
 • БЕО - отд. "Екотоксикологични изследвания"
 • Йорданов Орлин Богомилов
 • (+359) 2 979 5665
 • Ядрена спектроскопия и ядрени реакции
 • Йорданова Корнелия Спасова
 • Теория на атомното ядро
 • Йорданова Теменужка Георгиева
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Йотов Виктор Владимиров
 • Физика на високите енергии

К

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Кадалев Стоян Христов
 • (+359) 2 979 5453
 • Р-р
 • 213
 • ЯНЕУБ - отд." Оператори"
 • Кадрев Димитър Николов
 • (+359) 2 979 5590
 • Ц. с.
 • 112
 • Теория на атомното ядро
 • Калъпов Иво Емилов
 • (+359) 2 979 5612
 • Опт.
 • 62
 • БЕО - отд. "Инженерно осигуряване"
 • Караиванов Димитър Веселинов
 • Позитронна спектроскопия
 • Карлуковски Пламен Николаев
 • ЯНЕУБ - отд." Енергетичен"
 • Кирекчийска Тодорка Петкова
 • (+359) 2 979 5977
 • Ц. с.
 • 124
 • Финансово-счетоводен отдел
 • Кисьова Светлана Стефанова
 • Ядрена електроника и Мьосбауерова спектроскопия
 • Коджабашийска Райна Петрова
 • ЯНЕУБ
 • Колев Никола Петров
 • (+359) 2 979 5662
 • Б. д.
 • 2
 • Реакторна физика
 • Колев Спас Димов
 • (+359) 2 979 5755
 • И. ц.
 • 41
 • КЛРЗ
 • Константинов Преслав Бориславов
 • (+359) 2 979 5659
 • И. ц.
 • 4
 • Високи енергии
 • Костов Лъчезар Крумов
 • (+359) 2 979 5579
 • Ц. с.
 • 415
 • Ядрена спектроскопия и ядрени реакции
 • Кочарков Иван Димитров
 • Отд. "Административен"
 • Коюмджиева Нина Томова
 • (+359) 2 979 5490
 • Р-р
 • 410
 • Неутронни данни и ядрено-физични изследвания
 • Крежов Кирил Асенов
 • (+359) 2 979 5462
 • Р-р
 • 302
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Кръстев Петко Бориславов
 • (+359) 2 979 5613
 • Опт.
 • 66
 • Циклотронна физика
 • Купенова Теменужка Николова
 • (+359) 2 979 5646
 • И. ц.
 • 44б
 • Математическо моделиране във физиката
 • Кюлджиев Асен Величков
 • (+359) 2 979 5648
 • И. ц.
 • 38
 • Теория на елементарните частици

Л

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Лалова-Велева Наташа Георгиева
 • (+359) 2 979 5623
 • Ц. с.
 • 201
 • Отд. "Административен"
 • Лафчиев Христо Георгиев
 • (+359) 2 979 5584
 • Ц. с.
 • 422
 • Циклотронна физика
 • Любенова Тонка Ангелова
 • (+359) 2 979 5449
 • Р-р
 • 209
 • Неутронни данни и ядрено-физични изследвания

М

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Маврудиев Страшимир Щерев
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Маджарски Тихомир Петков
 • (+359) 2 979 5498
 • Р-р
 • 418
 • Неутронни данни и ядрено-физични изследвания
 • Макариев Мартин Василев
 • (+359) 2 979 5549
 • Ц. с.
 • 418
 • Физика и астрофизика на частиците
 • Манева Галина Михайлова
 • (+359) 2 979 5568
 • Ц. с.
 • 424
 • Физика и астрофизика на частиците
 • Манолова Мария Атанасова
 • (+359) 2 979 5620
 • Ц. с.
 • 101
 • Ръководство
 • Маринов Андрей Руменов
 • (+359) 2 979 5547
 • Ц. с.
 • 105
 • Високи енергии
 • Маринова Василка Иванова
 • (+359) 2 979 5523
 • Ц. с.
 • 123
 • Отд. "Административен"
 • Маринова Дафина Маринова
 • Ц. с.
 • 413
 • Циклотронна физика
 • Маркова Таня Богданова
 • (+359) 2 979 5988
 • Ц. с.
 • 401
 • Библиотека
 • Матев Младен Тотев
 • (+359) 2 979 5552
 • Ц. с.
 • 419
 • Циклотронна физика
 • Минев Милен Станимиров
 • Физика и астрофиз. на частиците
 • Минчева Лиляна Кръстева
 • ЯНЕУБ - "Помощен персонал"
 • Минчева Мария Веселинова
 • Ц. с.
 • Циклотронна физика
 • Митев Георги Митев
 • Ядрена електроника и Мьосбауерова спектроскопия
 • Митев Младен Раденков
 • (+359) 2 979 5470
 • Р-р
 • 310
 • Реакторна физика
 • Михайлов Иван Илиянов
 • Високи енергии
 • Михайлов Михаил Ангелов
 • (+359) 2 979 5619
 • Опт.
 • 39
 • Полупроводникови детектори
 • Михайлов Николай Илиев
 • (+359) 2 979 5492
 • Р-р
 • 412
 • Реакторна физика
 • Мишева Милена Христова
 • (+359) 2 979 5542
 • Високи енергии
 • Младенов Александър Дечков
 • (+359) 2 979 5433
 • Р-р
 • 112
 • ЯНЕУБ - отд. "Радиационна безопасност"
 • Младенов Тако Борисов
 • БЕО - Мусала
 • Мутафчиева Юлия Данчева
 • Теория на атомното ядро

Н

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Нанков Николай Иванов
 • (+359) 2 979 5548
 • Позитронна спектроскопия
 • Недановски Димитар Трайко
 • (+359) 2 979 5660
 • И. ц.
 • 1
 • Теория на елементарните частици
 • Неов Димитър Стойков
 • (+359) 2 979 5562
 • Ц. с.
 • 518
 • Неутр. и рентген. изследвания
 • Неов Стойко Димитров
 • Ц. с.
 • 120
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Николов Александър Христов
 • Циклотронна физика
 • Николов Николай Митов
 • (+359) 2 979 5634
 • И. ц.
 • 45б
 • Теория на елементарните частици
 • Николова Десислава Димитрова
 • (+359) 2 979 5429
 • Р-р
 • 109
 • ЯНЕУБ - отд. "Енергетичен"
 • Николова Димитрина Илиева
 • ЯНЕУБ
 • Николова Екатерина Маринова
 • Ц. с.
 • Циклотронна физика
 • Николова Лина Николаева
 • (+359) 2 979 5987
 • Ц. с.
 • 125
 • Юрисконсулт
 • Николова-Бузякова Лорета Ангелова
 • Ц. с.
 • 124
 • ФСО
 • Николова Нина Христова
 • (+359) 2 979 5618
 • Опт.
 • 68
 • БЕО - отд. "Космически въздействия"
 • Нисимов Емил Рафаелов
 • (+359) 2 979 5647
 • И. ц.
 • 45а
 • Теория на елементарните частици
 • Нонова Цветана Петрова
 • (+359) 2 979 5495
 • Р-р
 • 415
 • ЯНЕУБ - "Радиохимия и радиоекология"

О

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Обрешков Боян Донков
 • (+359) 2 979 5631
 • И. ц.
 • 35
 • Математическо моделиране във физиката
 • Омайски Валентин Емилов
 • БРВ
 • БРВ - Физика

П

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Павлова Велислава Николаева
 • (+359) 2 979 5986
 • Ц. с.
 • 120
 • Човешки ресурси
 • Палев Чавдар Димитров
 • (+359) 2 979 5642
 • И. ц.
 • 43
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Пангалов Борислав Георгиев
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Панталеев Ивайло Любенов
 • Циклотронна физика
 • Пантелеев-Симеонова Лилианна Цветанова
 • (+359) 2 979 5608
 • Опт.
 • 25
 • Полупроводникови детектори
 • Пенев Илия Пенев
 • (+359) 2 979 5465
 • Р-р
 • 305
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Пенева Стела Георгиева
 • (+359) 2 979 5548
 • Ц. с.
 • 411
 • Позитронна спектроскопия
 • Петкова Валентина Борисова
 • (+359) 2 979 5636
 • И. ц.
 • 40б
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Петров Любомир Николов
 • (+359) 2 979 5548
 • Позитронна спектроскопия
 • Петров Николай Минков
 • (+359) 2 979 5637
 • И. ц.
 • 9
 • Теория на атомното ядро
 • Петров Николай Недялков
 • Ядрена електроника и Мьосбауерова спектроскопия
 • Петрова Валентина Трифонова
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Петрова Петя Христова
 • (+359) 2 979 5663
 • Б. д.
 • 3
 • Анализ на енергиините системи
 • Пигов Борислав Йоханес
 • БЕО-отд. "Космически въздействия"
 • Пиперов Стефан Радославов
 • (+359) 2 979 5547
 • Ц. с.
 • 105
 • Високи енергии
 • Попйорданов Петър Йорданов
 • Отд. "Административен"
 • Попов Евгени Петров
 • Позитронна спектроскопия
 • Попов Тодор Владиленов
 • (+359) 2 979 5597
 • Ц. с.
 • 118
 • Теория на елементарните частици
 • Попова Катя Бисерова
 • Ц. с.
 • Циклотронна физика
 • Протохристов Христо Недялков
 • (+359) 2 979 5575
 • Ц. с.
 • 117
 • Анализ на РАМ от нелегален произход

Р

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Равначка Иванка Илиева
 • (+359) 2 979 5755
 • ЯНЕУБ - "Радиохимия и радиоекология"
 • Радков Иван Стоянов
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Рачев Людмил Живков
 • (+359) 2 979 5545
 • Ц. с.
 • 412
 • Ядрена електроника и Мьосбауерова спектроскопия
 • Рашевски Георги Димитров
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Ристина Росица Денчева
 • (+359) 2 979 5988
 • Ц. с.
 • 401
 • Библиотека
 • Родозов Мирчо Николаев
 • Високи енергии
 • Русков Иван Николов
 • (+359) 2 979 5497, 5457
 • Р-р
 • 217
 • Неутронни данни и ядрено-физични изследвания

С

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Савов Константин-Кирил Срацимир
 • (+359) 2 979 5640
 • И. ц.
 • 45
 • Циклотронна физика
 • Семкова Валентина Минкова
 • (+359) 2 979 5490
 • Р-р
 • 410
 • Неутронни данни и ядрено-физични изследвания
 • Симеонов Симеон Великов
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Симеонова Цветана Йорданова
 • Радиоаналитични методи
 • Сираков Иван Апостолов
 • (+359) 2 979 5497, 5156
 • Р-р
 • 417
 • Неутронни данни и ядрено-физични изследвания
 • Сирийски Петър Стоянов
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Славчев Божидар Славчев
 • (+359) 2 979 5445
 • Р-р
 • РХЛ
 • Радиоаналитични методи
 • Спасич Драган Стоядинов
 • Р-р
 • 115
 • ЯНЕУБ - отд. "Механичен"
 • Спасов Бисер Колев
 • БРВ - Физика
 • Спасов Иван Георгиев
 • Реакторна физика
 • Стайкова Деница Руменова
 • Математическо моделиране във физиката
 • Стаменов Димитър Борисов
 • (+359) 2 979 5644
 • И. ц.
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Станев Станислав Минчев
 • Р-р
 • ЯНЕУБ
 • Станишков Мариян Станиславов
 • (+359) 2 979 5631
 • И. ц.
 • 35
 • Математическо моделиране във физиката
 • Станоева Ралица Желязкова
 • Циклотронна физика
 • Станчовска Румяна Борисова
 • (+359) 2 979 5156
 • Ц. с.
 • 211
 • Административен отдел
 • Стефанов Венцеслав Лилянов
 • (+359) 2 979 5658
 • И. ц.
 • 3
 • Информационно и изчислително обслужване
 • Стефанова Антоанета Емилова
 • (+359) 2 979 5583
 • Ц. с.
 • 108
 • Анализ на безопасноста на АЕЦ
 • Стефанова Елена Александрова
 • (+359) 2 979 5584
 • Ц. с.
 • 422
 • Циклотронна физика
 • Стоилов Димо Георгиев
 • Реакторна физика
 • Стоилов Михаил Николов
 • (+359) 2 979 5631
 • И. ц.
 • 33
 • Математическо моделиране във физиката
 • Стоилова Недялка Илиева
 • (+359) 2 979 5641
 • И. ц.
 • 43а
 • Теория на елементарните частици
 • Стоименов Стоимен Тодоров
 • (+359) 2 979 5666
 • И. ц.
 • 41
 • Теория на елементарните частици
 • Стоименова Калина Красимирова
 • Физика и астрофизика на частиците
 • Стоименова Надка Славчева
 • ЯНЕУБ
 • Стойкова Стефка Георгиева
 • (+359) 2 979 5549
 • Ц. с.
 • 418
 • Високи енергии
 • Стоянов Живко Кръстев
 • Циклотронна физика
 • Стоянов Чавдар Пенев
 • (+359) 2 979 5585
 • Ц. с.
 • 420
 • Ядрена спектроскопия и ядрени реакции
 • Стоянова Тодорка Димитрова
 • ЯНЕУБ
 • Стрезов Александър Славчев
 • (+359) 2 979 5494
 • Р-р
 • 415
 • Анализ на РАМ от нелегален произход
 • Султанов Георги Георгиев
 • (+359) 2 979 5547
 • Ц. с.
 • 105
 • Високи енергии

Т

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Темников Петър Петрович
 • (+359) 2 979 5568
 • Ц. с.
 • 424
 • Физика и астрофизика на частиците
 • Тодоров Иван Тодоров
 • (+359) 2 979 5597
 • Ц. с.
 • 118
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Тодоров Стефан Тодоров
 • (+359) 2 979 5616
 • Опт.
 • 50
 • БЕО - отд. "Екотоксикологични изследвания"
 • Тонев Димитър Василев
 • (+359) 2 974 3761
 • Ц. с.
 • 202
 • Ръководство
 • Трифонов Димитър Ангелов
 • (+359) 2 974 5662
 • Б. д.
 • 2
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Трифонов Станислав Георгиев
 • БРВ
 • БРВ - Физика
 • Троев Трою Димов
 • (+359) 2 979 5582
 • Ц. с.
 • 408
 • Позитронна спектроскопия

У

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел

Ф

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Филипов Марио Филипов
 • (+359) 2 979 5581
 • Ц. с.
 • 109
 • Математическо моделиране във физиката

Х

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Хаджийска Румяна Милева
 • (+359) 2 979 5546
 • Ц. с.
 • 106
 • Високи енергии
 • Хаджииванов Людмил Кирилов
 • (+359) 2 979 5643
 • И. ц.
 • 44а
 • Теория на елементарните частици
 • Хаджийска Кристина Юриева
 • Циклотронна физика
 • Христов Кирил Петров
 • (+359) 2 979 5643
 • И. ц.
 • 44а
 • Теория на елементарните частици
 • Христов Светослав Тодоров
 • (+359) 2 979 5050
 • И. ц.
 • 2
 • Информационно и изчислително обслужване
 • Христов Стоян Георгиев
 • (+359) 2 979 5422
 • Р-р
 • 9
 • ЯНЕУБ - отд. "Радиационна безопасност"
 • Христов Тодор Русков
 • (+359) 2 979 5587
 • Ц. с.
 • 416,414
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Христова Виолета Димитрова
 • (+359) 2 979 5487
 • Р-р
 • 407
 • ЯНЕУБ
 • Христова Екатерина Христова
 • (+359) 2 979 5635
 • И. ц.
 • 40а
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ

Ц

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Цветанов Пламен Стоев
 • (+359) 2 979 5640
 • И. ц.
 • 45
 • Асоцииран член на ИЯИЯЕ
 • Ценков Ангел Троянов
 • БРВ - Физика

Ч

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Чанкова-Бънзарова Недялка Янкова
 • Високи енергии

Ш

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Шегунов Константин Георгиев
 • Ц. с.
 • Ядрена спектроскопия и ядрени реакции
 • Шиякова Мария Маринова
 • Физика и астрофиз. на частиците

Щ

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел

Ъ

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел

Ь

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел

Ю

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел

Я

 • Име
 • Телефон
 • Сграда
 • Стая
 • Лаборатория/Отдел
 • Явахчова Мария Стоянова
 • Циклотронна физика
 • Яйджиев Пламен Стоянов
 • (+359) 2 979 5559
 • Ц. с.
 • 115
 • Високи енергии
 • Якимова Елена Георгиева
 • (+359) 2 979 5755
 • КЛРЗ