ИНСТИТУТЪТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

XXIII Международна школа по Ядрена физика, Неутронна физика и Приложения

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 22–28 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

Подробна информация и регистрация:
http://www.inrne.bas.bg/international-school-varna/