ИНСТИТУТЪТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

XXII Международна школа по Ядрена физика, Неутронна физика и Ядрена енергетика

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 10–16 СЕПТЕМВРИ 2017 г.

Подробна информация и регистрация:
http://www.inrne.bas.bg/international-school-varna/