ИНСТИТУТЪТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА - СОФИЯ

ОРГАНИЗИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА

X International Symposium "Quantum Theory and Symmetries" and XII International Workshop "Lie Theory and Its Applications in Physics"

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 19–25 юни 2017 г.

Подробна информация и регистрация:
http://theo.inrne.bas.bg/~dobrev/QTS-10.htm