13-та МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ, МОДЕЛИРАНЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПОДДРЪЖКА НА ВВЕР ЯДРЕНО ГОРИВО „WWER FUEL 2019“

15 – 21 септември 2019 г., Сол Несебър Ризорт, Несебър, България

spacespacespace

 

Международната конференция „WWER FUEL 2019“ се организира от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН в сътрудничество с Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) и с подкрепата на руската компания за ядрено гориво “ТВЕЛ“ и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Конференцията е един от големите експертни форуми за обсъждане и анализ на актуалните достижения на технологиите за управление на ядреното гориво. Основните теми за обсъждане на „WWER FUEL 2019“ включват експлоатационно поведение на ядреното гориво, усъвършенстване на проектните и експлоатационни характеристики, моделиране и експериментална поддръжка на ядреното гориво, лицензиране и осигуряване на високи показатели на качеството и безопасността, опит от експлоатацията на ВВЕР ядрено гориво на атомните централи в различни страни и др.

В работата на конференцията ще участват експерти от международни научни организации, работещи в областта на развитието на ядрената енергетика, представители на АЕЦ и предприятия, произвеждащи ядрено гориво. Сред участниците има представители на Русия, България, Австрия, Германия, Норвегия, Полша, САЩ, Унгария, Финландия, Чехия, Индия, Южна Корея и др.

Международната конференция „WWER FUEL 2019“ е традиционна, тази година се провежда за 13-ти път и вече е доказала своята ефективност и съществен принос за повишаване на безопасността и надеждността на реакторите ВВЕР, действащи по целия свят.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

ИЯИЯЕ-БАН е най-големият научно-изследователски институт в България в областта на ядрената физика и ядрената енергетика. Основан през е 1972г. като наследник на Физическия институт с Атомно-научно експериментална база при БАН.

Лабораториите на ИЯИЯЕ работят по следните направления: "Теоретична и математическа физика“,“Физика на високите енергии и астрофизика на частиците“, „Ядрена физика“, „Неутронна и реакторна физика“, „Ядрена енергетика“, „Ядрени методи“ и „Радиоекология и околната среда“. В резултат на успешната работа на българските ядрени физици стана възможно членството на Република България в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) и Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна.

"ТВЕЛ" е един от световните лидери в областта на осигуряване на ядрения горивен цикъл. АД „ТВЕЛ“ е създадено през 1996 г. с Указ на Президента на РФ и влиза в състава на Държавната корпорация „Росатом“. Горивната компания ТВЕЛ включва предприятия за производство на ядрено гориво, конверсия и обогатяване на урана, производство на газови центрофуги, а също така научно-изследователски и конструкторски организации. Компанията е единствен доставчик на ядрено гориво за руските АЕЦ. АД „ТВЕЛ“ осигурява с ядрено гориво 76 енергийни реактора в Русия и 15 други държави в Европа и Азия, 30 изследователски и експериментални реактора в света, както и всички транспортни реактори на руския ядрен флот. Всеки шести енергиен реактор в света работи с гориво, произведено от “ТВЕЛ“.

Международната конференция по експлоатация, моделиране и експериментална поддръжка на ВВЕР ядрено гориво традиционно се спонсорира от компанията "ТВЕЛ".

АЕЦ "Козлодуй" е единствената атомна централа в България, основен производител на електрическа енергия в страната, осигуряващ повече от 1/3 от националното годишно електропроизводство. АЕЦ "Козлодуй" произвежда най-евтината електроенергия в страната, което позволява да се осигури приемлива стойност на електроенергията за крайния потребител.

През 1974 г. първата българска АЕЦ започва да генерира електричество за потребителите. На площадката на АЕЦ "Козлодуй", в рамките на руския проект, са построени 6 енергийни блока с обща мощност 3760 МВт. В изпълнение на задълженията на България, свързани с присъединяването към Европейския съюз, АЕЦ "Козлодуй" прекратява експлоатацията на първите четири реактора.

МААЕ – международна организация за развитие на сътрудничеството в областта на мирното използване на атомната енергия. Основана е през 1957 г., със седалище във Виена. МААЕ е създадена като независима междуправителствена организация в системата на ООН, а с появата на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) нейната работа придобива особено значение, доколкото ДНЯО задължава всяка страна-участник да сключи с МААЕ съглашение за гаранции за извършване на работи в областта на мирното използване на ядрената енергия.