Проведе се ежегодната международна конференция на Българското ядрено дружество в Свети Влас

on .

От 10 до 13 септември 2018 г. в гр. Свети Влас се проведе ежегодната международна конференция „Ядрена енергия за хората“, организирана от Българското ядрено дружество (БЯД). Председател на БЯД е гл.ас.д-р Младен Митев, а председател на Младежката секция е гл. ас. д-р Петя Вряшкова, учени от ИЯИЯЕ-БАН.

Бяха представени доклади от експерти от академичната общност и индустрията в различните аспекти на ядрената сфера – новости в ядрените технологии, радиационна дозиметрия и радиационна защита, култура на безопасност, ядрени приложения в медицината и индустрията, комуникация с широката публика за ядрената енергетика.

В рамките на конференцията се проведе традиционно конкурсът „Най-добър доклад на млад специалист”. Младите професионалисти в ядрената област представиха своите актуални изследвания по атрактивен и разбираем начин.

Наградата „Най-добър доклад на млад специалист” бе връчена на д-р Ангел Демерджиев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН за доклад на тема: „Numerical Optimization of Radiation Shielding of Targets Used for Production of 18F“.

 

  • 1
  • 2
  • 3