ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките (ИЯИЯЕ-БАН), на основание чл. 23 и чл. 24 от Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи собственост на Българската академия на науките, открива процедура за избор на наемател за отдаване под наем на следния недвижим имот, находящ се на територията на Научен комплекс 2 на БАН, бул. „Цариградско шосе“ № 72, гр. София:

- Дворно място с площ от 30 (тридесет) кв. м, върху което е поставен преместваем павилион за търговия с кафе и закуски;

- Прилежаща открита търговска площ от 36 (тридесет и шест) кв. м.

 

Предназначение: Търговия с кафе и закуски.

 

С пълния текст на обявата можете да се запознаете pdf_icon ТУК.